Regulamin komentowania

Kasuję komentarze, bo nie wszyscy potrafią się zachować. Więc:

  • Komentarze anonimowe (bez podpisu lub z wymyślonym podpisem) są od razu kasowane.
  • Komentarze, w których nick będzie miał postać słowa kluczowego, będą kasowane lub ręcznie zmieniane – jeśli będzie możliwość identyfikacji – na właściwe dane (wyciągnięte ze strony www lub adresu e-mail).
  • Komentarze o charakterze reklamowym są kasowane.
  • Komentarze nie na temat są kasowane.
  • Komentarze, które zawierają wulgarne słowa są kasowane.
  • Komentarze z mailem typu „nie mam@coś.tam” są kasowane (patrz punkt 1)
  • Komentarze, z których wynika, że ktoś nie przeczytał notki, są kasowane.
  • Jeśli komentarz zawiera prawdziwy adres e-mail, autor dostanie mail z informacją o skasowaniu.