Przysięga

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej; kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” (nauczycielom pozostawiono możliwość dodania słów „tak mi dopomóż Bóg”)

To jest właśnie przysięga, którą składa nauczyciel mianowany. Rozbawiła mnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *