Miesięczne archiwum: listopad 2005

Przysięga

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej; kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” (nauczycielom pozostawiono możliwość dodania słów „tak mi dopomóż Bóg”)

Czytaj dalej